LEVROI FILM & MEDIA HEADER
menu
L E V R O I • FILM & MEDIA

bedrijfs
film

animatie
film
promotie
film
trailers
& clips
instructie
film
evenemen-
ten film
concert &
theater
e-learning
L E V R O I • FILM & MEDIA

LEVROI FILM & MEDIA biedt een stageplaats voor stagiair(e) met 2 rechterhanden.

time changing...

Fotograaf of kunstenaar?
Een korte promoclip voor
een topfotograaf.

LEVROI FILM & MEDIA ELEARNING & BLENDED LEARNING :: the good stuff ::
 
e-learning viral movie levroi
Interactieve video
Een steeds meer gebruikte vorm om te leren. Interactief. Een mooie aanvulling of voorbereiding op een reeds bestaande training. En voor sommige handelingen of eenvoudige content ook vervangend. Er zijn vele vormen en veel mooie ideen die kunnen worden omgezet in een effectieve elearning module. LEVROI FILM & MEDIA bouwt ze. Al dan niet aangevuld met films en animaties om een en ander nog duidelijker te maken.

Elearning bouwen
• Een tour door uw content.
We bepalen geen content, dat doet u zelf. We gaan samen om de tafel en stellen uw elearning vraag voor vraag op. We bouwen een soort slideshow die interactief is. U bepaalt de content, wij adviseren in de vorm en helpen een en ander logisch op te bouwen.

E-learning video's
We kunnen uiteraard om bepaalde onderdelen in de learning module duidelijk te maken mooie animaties toevoegen. Er is ook de mogelijkheid om demonstraties te geven van bepaalde methodieken, bijvoorbeeld een voorbeeld waarin een bepaald verloop onjuist uitpakt en na wattips en verhelderingen kan hetzelrde scenario nogmaals worden uitgelegd en ditmaal op een effectieve wijze. Er kunnen ook acteurs worden ingezet hiervoor.

Blended learning
Wat ons betreft is elearning de nieuwe vorm van blended learning. Een deel leer je in de boeken, het grootste deel in de praktijk, een deel in training, een deel in elearning. De enige manier om echt te leren is door herhaling. E-learning kan door mooi in bijdragen.